Dostępne kursy

W  kursie dowiesz się:

 1. Jakie istnieją zagrożenia niewłaściwego przechowywania danych osobowych.  
 2. Jakie są konsekwencje niewłaściwego zabezpieczenia i przetwarzania danych osobowych.
 3. Jaki jest plan wdrożenia RODO.

Cena: 49 zł brutto (z 23% VAT).
Po dokonaniu zakupu, kurs będzie dostępny przez 30 dni.

Szczegółowy opis kursu

In this course you will learn:

 1. What is the GDPR.
 2. What are the basic concepts related to the GDPR.
 3. What are the principles of data processing.
 4. Whether there is compliance of data processing with law.
 5. What are the rights of people whom the data concerns.
 6. What are the responsibilities of the administrator and the processing entity.
 7. How important data security and impact assessment is for data protection.
 8. Who is the Data Protection Supervisor.
 9. How to transfer data to third parties or international organizations.
 10. What is the supervisory body.
 11. What are the legal protection measures and what is the legal liability incumbent on the personal data administrator.


After the purchase, the course will be available for 30 days.

A detailed description of the course

W kursie poznasz zasady:

 1. Prywatności uczniów.
 2. Bezpieczeństwa dziennika i dziennika elektronicznego.
 3. Polityki bezpieczeństwa informacji.
 4. Upoważnień.
 5. Prywatności korespondencji.

Cena: 99 zł brutto (z 23% VAT)
Po dokonaniu zakupu, kurs będzie dostępny przez 30 dni.

Szczegółowy opis kursu

W  kursie poznasz:

 1. Zasady wyznaczania Inspektora Ochrony Danych.
 2. Zadania Inspektora Ochrony Danych. 
 3. Status Inspektora Ochrony Danych.
 4. Praktyczne aspekty pełnienia obowiązków IOD w szkole.
 5. Kto może być Inspektorem Ochrony Danych.
 6. Oprogramowanie wspierające pełnienie obowiązków.
 7. Odpowiedzialność regresową.
 8. Analizę ryzyka.
 9. Podejście oparte na ryzyku.
 10. Normy ISO związane bezpieczeństwem danych.
 11. Ważną dokumentację związaną z przetwarzaniem danych.
 12. O czym należy pamiętać przy prowadzeniu rejestru czynności przetwarzania.
 13. Przykładową metodykę zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
Cena: 297 zł brutto (z 23% VAT).
Po dokonaniu zakupu, kurs będzie dostępny przez 30 dni.

Szczegółowy opis kursu

W kursie zostaną omówione:

 1. Jak realizować zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na platformach e-learningowych.
 2. Podstawy prawne przetwarzania danych występują na platformie.
 3. Weryfikacja podstawy prawnej.
 4. Realizacja praw użytkowników dotyczące ich danych osobowych.
 5. Wsparcie platformy dla wypełniania obowiązków administratora danych osobowych.
 6. Zapewnienie bezpieczeństwa danych na platformie.
 7. Wsparcie platformy dla postępowania w wypadku naruszeń.
 8. Zasady dotyczące dobrego hasła.
 9. Zasady dotyczące administracją kontami.
 10. Zasady czystego biurka.
 11. Szyfrowanie.
 12. Kontrola ściąganych i przesyłanych plików.
 13. Kopie zapasowe.
 14. Aktualność i legalność oprogramowania.
 15. Wsparcie platformy dla wypełniania zadań IOD.
 16. Administracja i ustawienia platformy Moodle w kontekście RODO.
Cena: 499 zł (z 23% VAT)
Po dokonaniu zakupu kurs będzie dostępny przez 30 dni.

Szczegółowy opis kursu

W kursie dowiesz się:

 1. Co to jest RODO.
 2. Jakie są podstawowe pojęcia związane z RODO.
 3. Jakie są zasady przetwarzania danych.
 4. Czym jest zgodność przetwarzania z prawem.
 5. Jakie są prawa osób, których dane dotyczą.
 6. Jakie są obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego.
 7. Jak ważne jest bezpieczeństwo danych i ocena skutków dla ochrony danych.
 8. Kto to jest Inspektor Ochrony Danych.
 9. W jaki sposób przekazać dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
 10. Kto to jest organ nadzorczy.
 11. Jakie są środki ochrony prawnej i jaka jest odpowiedzialność prawna ciążąca na administratorze danych osobowych.

Cena: Bezpłatne.

Szczegółowy opis kursu