Rola prostownika Graetza w komputerze

Na początku zadajmy sobie pytanie czym jest tzw. układ Graetza, prostownik Graetza bądź Graetz? Otóż każdy, kto miał kontakt z podstawową elektroniką wie, że jest to układ prostowniczy. Przemienia on prąd zmienny w prąd stały. Oczywiście sam układ Graetza nie gwarantuje pełnego wyprostowania wykresu prądu zmiennego, ale umożliwia w pewnym stopniu jego wstępne gładzenie. Oczywiście za takim prostownikiem jest system różnych filtrów, czy to indukcyjnych czy pojemnościowych, które przebieg prądu jeszcze lepiej wygładzają. Graetz jest zbudowany z połączonych ze sobą galwanicznie 4 diód prostowniczych (w przypadku prądu jednofazowego) lub 6 diód (w przypadku prądu trójfazowego). Ilość taka jest wymagana, aby odpowiednio wygładzić przebieg prądu zmiennego. Taki 炒外汇入门 układ gwarantuje dużą wydajność. Gdybyśmy zastosowali na przykład jedną diodę, znaczna część energii uciekłaby nam w postaci energii zużytej na stan zaporowy diody. Tymczasem, gdy mamy 4 lub 6 diód, wydajność pozwala nam na oszczędzenie wszystkich połówek wykresu prądu zmiennego. Układ Graetza jest bardzo często spotykany w zasilaczach komputerów. Ze względu na minimalne tętnienie, jakie jest wymagane przy takich obwodach elektronicznych musi być on wprowadzony, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu komputerowego. Za nim jak już zresztą było wspomniane znajdują się inne elementy prostownika, czyli kondensatory, względnie cewki. Układ Graetza jest spotykany w nie tylko komputerach. Jego powszechność widzimy wszędzie, gdzie potrzebny jest w miarę wygładzony prąd stały.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

Both comments and pings are currently closed.